null Asiantuntijan käyttäjäroolit

Ohjaaja
Ohjaaja toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana asiantuntijana. Ohjaaja tekee verkko-ohjaustyötä asiakkaille. Ohjaaja voi perustaa ohjaustiloja ja tuottaa niihin sisältöä.

Neuvoja
Neuvoja  toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana asiantuntijana. Neuvoja poimii avoimia kysymyksiä edustamansa organisaation työjonosta ja vastaa niihin. Neuvoja voi myös ohjata asiakkaan ohjaukseen.

 

Hallinnolliset roolit

Pääkäyttäjä
Pääkäyttäjä vastaa organisaation käyttäjähallinnasta.

Valvoja
Valvoja seuraa ohjaustoiminnan tavoitteiden toteutumista.