null Kaikki käyttäjät - välilehti

Sivulla näet listattuna kaikki käyttäjät, jotka kuuluvat niihin organisaatioihin, joiden pääkäyttäjän roolissa toimit. Sivulla voit luoda katsauksen kunkin yksittäisen käyttäjän tietoihin ja toimintaan palvelussa. Lisäksi voit hallita käyttäjien oikeuksia ja muokata erilaisia perustietoja. Myös ohjaustilojen ja palvelupyyntöjen siirrot toisille asiantuntijoille voidaan tehdä tässä näkymässä.

 

Käyttäjän tiedot - välilehti

Välilehdellä voit muokata käyttäjän perustietoja ja oikeuksia eri organisaatioissa omien käyttöoikeuksiesi puitteissa.

 

Käyttäjän ohjaustilat - välilehti

Välilehdellä voit seurata ja hallita käyttäjä ohjaustiloja.

Keskeisiä toimintoja ovat:

  • Käyttäjän ohjaustilojen seuranta 

  • Käyttäjien ohjaustilojen sulkeminen ja viestin lähettäminen asiakkaalle

  • Käyttäjien palvelupyyntöjen siirtäminen toiselle asiantuntijalle organisaation sisällä tai palauttaminen työjonoon.

  • Käyttäjien poistaminen

Huomaa, että käyttäjän ohjaustilan sulkemiseen ja käyttäjien poistamiseen liittyy erilaisia, mm. henkilötietosuojaan ja tietoturvaan kytkeytyviä rajoitteita. Esimerkiksi organisaatiosta lähtevällä asiantuntijalla ei voi jäädä aktiivisia ohjaustiloja, vaan ne täytyy ensin siirtää toiselle asiantuntijalle ennen käyttäjän poistamista järjestelmästä. Myös palvelupyynnöt on siirrettävä toiselle asiantuntijalle.

 

Käyttäjän palvelupyynnöt - välilehti

Välilehdellä voit seurata ja hallita käyttäjä palvelupyyntöjä.

Keskeisiä toimintoja ovat:

  • Käyttäjän palvelupyyntöjen seuranta

  • Käyttäjien palvelupyyntöjen siirtäminen toiselle asiantuntijalle organisaation sisällä.

  • Käyttäjien palvelupyyntöjen sulkeminen

  • Palvelupyyntöjen palauttaminen työjonoon