null Keskustelu

Keskustelu-osiossa voit keskustella joko reaaliaikaisesti tai viiveellä riippuen siitä ovatko kaikki paikalla samanaikaisesti. Keskustelu ohjaustilassa on aina luottamuksellista. Kommenttejasi tai jakamiasi tiedostoja ei näe kukaan muu kuin ohjaustilaan kutsut henkilöt.