null Monialainen ohjaus

Monialainen työ

Moniammatillisella työllä tarkoitetaan eri alojen ammattilaisten näkökulmien yhteensovittamista asiakkaan asian tai tilanteen edistämiseksi. Yhteistyön avulla ratkaistaan asiakkaan ongelmia, jotka voivat olla liian monitahoisia yksittäisen ammattiryhmän näkökulmasta tai erillisesti työskennellen.

Parhaimmillaan monialainen työ mahdollistaa sitä tekevien oman ammatillisen osaamisen syventämisen ja luo yhteistä ymmärrystä yhteisten asiakkaiden hyväksi. Ihmiskeskeisessä palvelutuotannossa asiakkaan ei tarvitse tietää, mikä taho hänen tarvitsemaansa palvelua tuottaa, vaan hän voi saada tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Siihen tarvitaan monialaista yhteistyötä.

Kun olet tunnistanut monialaisen ohjauksen tarpeen, kannattaa tehdä asiakkaalle näkyväksi, mitä on tulossa. Muista keskustella asiakkaan kanssa, jotta tiedät hyväksyykö hän sen, että toisetkin asiantuntijat osallistuvat hänen asiansa edistämiseen. 

Oletko tullut ajatelleeksi, että vaihekartan tekeminen asiakkaalle näkyväksi ja konkreettiseksi voi jo itsessään luoda toivoa siitä, että eteenpäin pääsy on todella mahdollista? Voit hyödyntää vaiheiden näkyväksi tekemisessä ohjaustilan ohjauksen vaiheet -sivua.

Monialaisessa työssä oma roolisi voi muuttua keskustelijasta ja kuuntelijasta myös asiakasprosessin koordinoijaksi. Jotta asiakas voisi keskittyä vain omaan asiaansa, taustalla pitää tapahtua paljonkin.

Asiantuntijaverkoston pitää sopia, keskustella ja kalenteroida keskenään, jotta sujuva asiakasprosessi onnistuisi. Monialaisen työn toimijoilta vaaditaan paljonkin kykyä joustaa omista totutuista työtavoistaan, jotta monialainen ohjaus onnistuu.

Monialaista työtä aloittavat organisaatiot voivat hyötyä aiemmin sitä tehneiden kokemuksista. Hyväksi havaittuja toimintatapoja ovat esimerkiksi:

 • yhteisistä käsitteistä sopiminen – esimerkiksi että ei puhuta potilaista tai työttömistä ja opiskelijoista, vaan neutraalisti asiakkaista

 • kerrotaan palveluista asiakkaalle yhtenäisesti, kaikki mukaan sitotuneet toimijat samoin

 • annetaan asiakkaan itse vaikuttaa itseään koskeviin toimenpidevalintoihin ja kokea tulleensa kuulluksi

 • nimetään asiakkaalle yksi yhteyshenkilö, joka koordinoi palveluja ja ohjeistaa tarvittaessa muita

 • seurataan säännöllisesti asiakaskokemusta ja opitaan siitä.

 

Toisen asiantuntijan kutsuminen ohjaustilaan

Toisen asiantuntijan kutsuminen ohjaustilaan tapahtuu Osallistujat-sivulta.

Siirtyminen monialaiseen ohjaukseen tapahtuu seuraavasti:

 1. Ohjaustilan perustanut asiantuntija ehdottaa asiakkaalle toisen asiantuntijan kutsumista ohjaustilaan. Asiakkaalle on tärkeää kertoa ketä kutsumassa ja mistä organisaatiosta toinen asiantuntija on.

 2. Jos asiakas on samaa mieltä monialaisesta ohjauksesta ja toisen asiantuntijan kutsumisesta ohjaustilaan, voi asiantuntija lähettää kutsun uudelle asiantuntijalle Osallistujat-sivulta.

 3. Kutsusta lähtee ilmoitus asiakkaalle ja kutsutulle asiantuntijalle.

 4. Asiakkaan täytyy hyväksyä kutsu Osallistujat-sivulla.

 5. Hyväksymisen jälkeen asiantuntija liitetään ohjaustilaan ja liittymisestä ilmoitetaan myös ohjaustilan osallistujille.

 6. Liittynyt asiantuntija ei näe aikaisempia viestejä eikä liitteitä.

 

Käyttöoikeuksien peruutus

Mikäli asiakas haluaa peruuttaa ylimääräiselle asiantuntijalle antamansa suostumuksen osallistua ohjaukseen, voit tehdä sen Osallistujat-sivulla. Peruutuksen jälkeen kyseinen asiantuntija ei enää pääse ohjaustilaan tai näe ohjaustilan sisältöjä. Asiakkaan oikeus hallita ohjauksessa mukana olevien henkilöiden pääsyä ohjaustilaan perustuu tietosuoja-asetukseen.