null Organisaation pääkäyttäjä - yleistä

Organisaation pääkäyttäjä on käyttäjärooli, jolla on pääsy ohjaustaverkossa.fi-palvelun organisaation hallintanäkymään. Tässä ohjeessa keskitytään organisaation pääkäyttäjän näkymiin ja toiminnallisuuksien esittelyyn. 

Tärkeitä huomioita

  • Yksittäinen käyttäjä voi toimia useamman organisaation pääkäyttäjänä.

  • Kullakin organisaatiolla on hyvä olla useampi kuin yksi pääkäyttäjä. 

  • Pelkällä pääkäyttäjän roolilla ei voi tehdä asiakastyötä. Pääkäyttäjällä voi kuitenkin olla useampi käyttäjärooli. Pääkäyttäjällä voi olla myös käyttäjärooli Ohjaaja. Tämä rooli pitää määritellä erikseen.

Tässä ohjeessa käydään läpi organisaation pääkäyttäjän rooliin liittyvät keskeiset näkymät ja toiminnallisuudet lähtien liikkeelle käyttäjätilin perustamisesta.