null Palvelun käyttäjäroolit

Asiakkaan roolit

Kirjautumaton asiakas

Kirjautumaton asiakas etsii tietoa julkisilta sivuilta tai kysyy neuvoja ja ohjausta palvelun kautta.

Kirjautunut asiakas

Asiakas on sisäänkirjautunut käyttäjä. Kirjautuminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta. Asiakas voi tunnistautua vain jos hänelle on perustettu ohjaustila. Ohjaus tapahtuu ohjaustilassa.

 

Asiantuntijan roolit

Asiantuntijalla voi olla useampi käyttäjärooli.

Ohjaaja

Ohjaaja toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana Asiantuntijana. Ohjaaja tekee verkko-ohjaustyötä asiakkaille. Ohjaaja voi perustaa ohjaustiloja ja tuottaa niihin sisältöä.

Neuvoja

Neuvoja toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana asiantuntijana. Neuvoja poimii avoimia kysymyksiä edustamansa organisaation työjonosta ja vastaa niihin. Neuvoja voi myös ohjata asiakkaan ohjaukseen.

 

Hallinnolliset roolit

Organisaation pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä vastaa organisaation käyttäjähallinnasta. Lisää organisaation pääkäyttäjän ohjeita löydät täältä.

Valvoja

Valvoja seuraa ohjaustoiminnan tavoitteiden toteutumista. Valvoja näkee raportointi osiossa ennalta valikoituja tilastoja ja tuloksia.