null Palvelun käyttäjäroolit

Asiakkaan roolit

Kirjautumaton asiakas
Kirjautumaton asiakas etsii tietoa julkisilta sivuilta tai kysyy neuvoja ja ohjausta palvelun kautta.

Kirjautunut asiakas
Asiakas on sisäänkirjautunut käyttäjä. Asiakkaan pitää tunnistautua ennen ohjauksen alkua. Asiakas saa ohjausta ohjaustilassa.

 

Asiantuntijan käyttäjäroolit


Ohjaaja
Ohjaaja toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana asiantuntijana. Ohjaaja tekee verkko-ohjaustyötä asiakkaille. Ohjaaja voi perustaa ohjaustiloja ja tuottaa niihin sisältöä.

Neuvoja
Neuvoja toimii jonkin palveluun rekisteröityneen organisaation valtuuttamana asiantuntijana. Neuvoja poimii avoimia kysymyksiä edustamansa organisaation työjonosta ja vastaa niihin. Neuvoja voi myös ohjata asiakkaan ohjaukseen.

 

Hallinnolliset roolit

Pääkäyttäjä
Pääkäyttäjä vastaa organisaation käyttäjähallinnasta.

Valvoja
Valvoja seuraa ohjaustoiminnan tavoitteiden toteutumista.