null Sähköposti

Sähköpostityökalun avulla voit lähettää viestejä palvelun eri käyttäjäryhmille. Viestityökalu on tarkoitettu ainoastaan palvelun käyttöön liittyvään viestintään.