3X10D - Elämäntilannemittari


3x10D-elämäntilannemittari on asiakkaan ohjaustilassa Ohjauksen vaiheet -sivulla.

3X10D-elämäntilannemittari  

  •  toimii asiakkaan oman elämän itsearviointimittarina
  • vahvistaa asiakkaan omaa ääntä  
  • toimii keskustelun ja tulevaisuuden suunnittelun lähtökohtana
  • helpottaa moniammatillista- ja alaista yhteistyötä

 Asiakkaan tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen

3X10D-elämäntilannemittari kartoittaa asiakkaan tyytyväisyyttä keskeisiin elämänalueisiin: terveys, sinnikkyys, asuminen, arki, perhe, ystävät, talous, harrastaminen, itsetunto ja elämä. Viimeisessä kysymyksessä asiakas summaa itse yhteen eri elämänalueet arvioidessaan tyytyväisyyttä elämäänsä kokonaisuutena. Tätä kysymystä voi käyttää koetun hyvinvoinnin (elämäntilanteen) mittarina.

3x10D Elämäntilannemittarin asteikko

Asiakas arvioi keskeisiä elämänalueita asteikolla 0-10 (0= erittäin tyytymätön ja 10=erittäin tyytyväinen). Asteikon luvut nollasta viiteen kuvaavat tyytymättömyyttä ja vastaavasti luvut kahdeksasta kymmeneen kuvaavat tyytyväisyyttä kyseiseen elämänalueeseen esimerkiksi talouteen.  Näiden välillä olevat arviot kuudesta seitsemään kertovat kohtuullisesta tyytyväisyydestä. Kolmiportainen asteikko (ns. liikennevalot) auttaa löytämään nopeasti tyytymättömyyden ja tyytyväisyyden osa-alueet elämässä. 3X10D-elämäntilannemittari antaa tietoa keskeisistä elämänalueista, mutta mittarin pisteistä ei lasketa kokonaispistemäärää.


 

3x10D Elämäntilannemittarin hyödyt

Asiakas vastaa elämäntilannemittarin kysymyksiin mahdollisimman itsenäisesti ja keskittyy vastaushetken tuntemuksiin. Asiakkaan vastaukset ovat oman elämäntilanteen arviointia. Niitä voi hyödyntää asiantuntijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa ja pohtia yhdessä, kuinka voi vähentää tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä elämässä. Mittarin avulla voidaan seurata elämässä tapahtuvia muutoksia, jolloin asiakas vastaa elämäntilannemittaria koskeviin kysymyksiin ohjauksen eri vaiheissa.  

Lisätietoa:

3X10D®-elämäntilannemittarin kehitystyö 2015–2019 (theseus.fi)​​​​​​​

3X10D-elämäntilannemittari - Duodecim (terveysportti.fi)