Ohjaustaverkossa.fi-palvelu lopetetaan

Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttö päättyy kokonaan 31.12.2023. Palvelua voi edelleen käyttää tämän vuoden loppuun saakka.

Alkuvuodesta 2023 KEHA-keskus selvitti palvelun integrointimahdollisuutta muille työhallinnon alustoille. Valitettavasti palvelun integrointi ei onnistu esimerkiksi Työmarkkinatorille. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole varannut rahoitusta palvelulle omana ylläpidettävänä kokonaisuutenaan.

TE-Palvelut uudistuksen jälkeen valtio tarjoaa integraatioratkaisuja ylläpitämiinsä ja kehittämiinsä tietojärjestelmiin, jotka kuuluvat tulevien työvoimapalveluiden käyttövelvoitteen piiriin.

Kohtaamo-hanke käynnisti Ohjaustaverkossa.fi -palvelun kehittämistyön Euroopan sosiaalirahaston avustuksella ohjelmakaudella 2014–2020. Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttö perustui sopimuksellisuuteen ja siten mahdollisti monialaisen ohjauksen yli organisaatiorajojen. KEHA-keskus vastasi palvelun ylläpidosta, kehittämisestä ja kouluttamisesta vuoden 2022. 

Lisätietoja: TE-Digi-hankkeen ohjausryhmän kokoustiedote 30.8.2023

Ohjausryhmälle tuotiin selvitys Ohjaustaverkossa.fi-palvelun tilanteesta ja se päätti palvelun alasajosta. Kyseessä on ohjaus- ja neuvontatyön tueksi kehitetty verkkopalvelu, joka kehitettiin alun perin Ohjaamoiden ja TE-asiakaspalvelun tarpeisiin. Tulevaan TE-palveluiden uudistukseen liittyvä lainsäädäntö määrittelee niin, ettei valtio tule tarjoamaan erillisiä palveluita vaan integraatioratkaisuja, joihin tulevat työvoimaviranomaiset voivat halutessa kytkeä omat järjestelmänsä.

Ystävällisin terveisin,

Ohjaustaverkossa.fi ylläpito