Organisaation pääkäyttäjä on käyttäjärooli. Pääkäyttäjällä on pääsy ohjaustaverkossa.fi-palvelun hallintanäkymään oman organisaationsa osalta. Henkilö voi toimia useamman organisaation pääkäyttäjänä. Pelkästään pääkäyttäjän roolilla ei voi tehdä asiakastyötä, mutta henkilöllä voi olla useampi käyttäjärooli Ohjaustaverkossa.fi-palvelussa. Esimerkiksi pääkäyttäjällä voi olla myös ohjaajan rooli. Organisaatiolla kannattaa olla useampi kuin yksi pääkäyttäjä.