Henkilötietopyyntö

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietopyyntö

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 15 Artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että hänen tietojaan käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä 15 Artiklassa määritetyt tiedot.

 

  Rekisteröidyn oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavia oikeuksia
  • oikeus saada pyynnöstä tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen vahvistus henkilötietojensa käsittelystä ja jäljennös rekisterissä olevista tiedoista.
  • asiakas voi vapaasti lisätä, muokata ja poistaa omia tietojaan järjestelmästä omasta profiilistaan.
  • oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Rekisteröidyn muut oikeudetRekisteröidyllä on oikeus pyytää mm., että
  • häntä koskevat henkilötiedot poistetaan rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi");
  • hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan.
  Pyynnön esittäminenPyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot alla).
  Rekisteröidyn tunnistaminenRekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Vastaamisen määräaikaRekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
  OikeusturvaRekisterinpitäjän toimintaan tyytymätön rekisteröity, joka katsoo oikeuksiaan loukatun, voi tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 

Lähetä allekirjoitettu pyyntö postitse osoitteeseen:

 

Ohjaustaverkossa.fi tietopyyntö

Kohtaamo-hanke / Keski-Suomen ELY-keskus

Cygnaeuksenkatu 1

PL 250

40101 Jyväskylä