Moniammatillinen ohjaus


Mitä tarkoittaa moniammatillisuus?


Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä ja jaettua asiantuntijuutta. Moniammatillisessa työssä korostuu asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset ja verkostojen huomioiminen sekä hyödyntäminen. Moniammatilliset yhteistyöverkostot ovat asiakkaan etu, koska asiakas saa laajemmin apua ja tukea oman asiansa käsittelyyn. (Lähde Kontio, M. 2010, www.thl.fi,  3.5.2022 https://docplayer.fi/149995-Moniammatillinen-yhteistyo-mari-kontio.html)


Moniammatillinen verkko-ohjaus

Ohjaustaverkossa.fi mahdollistaa moniammatillisen verkko-ohjauksen. Asiantuntijana voit ehdottaa asiakkaalle toisen asiantuntijan kutsumista ohjaustilaan. Asiakas hyväksyy tai hylkää toisen asiantuntijan pääsyn ohjaustilaan. Asiantuntijaverkoston pitää sopia moniammatillisen ohjauksen toimintatavoista, että asiakasprosessi on sujuva.