Mukana Digisumpeilla

Ohjaustaverkossa.fi oli 26.10.2022 mukana Kuntaliiton digisumpeilla esittelemässä palvelua ja kertomassa sen käyttömahdollisuuksista.

Digisumpit on tarkoitettu kuntien digikehittäjille osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. Sumpeilla käsitellään kuntia kiinnostavia, digitalisaatioon liittyviä aiheita ja esitellään valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saaneita digikehityshankkeita.

Ohjaustaverkossa.fi-palvelun kanssa samassa tilaisuudessa esiteltiin myös DIGITEK - Digitaalinen tulevaisuus eri kokoisissa kunnissa-hanke. Digisumpeille osallistui kunnista lähes 50 henkilöä. 

Lisätietoa

Digisumpit ja yhteiset digiratkaisut -kuntaverkosto (kuntaliitto.fi)

2.11.2022