Ohjaustilan aiheet


Ohjaustilalle täytyy antaa vähintään yksi aihe. Aihe tai aiheet valitaan asiakkaan ohjaustilanteen mukaan. Ohjauksen edistyessä voit lisätä tai poistaa aiheita tilanteen mukaan. Samoja aiheitä käytetään myös tehtävien, aineistojen ja palvelupyyntöjen luokittelussa.  
Aiheita ovat:
•    yleinen tilanne  
•    terveys
•    arki
•    sosiaaliset suhteet
•    psyykkinen hyvinvointi
•    itsetunto
•    taidot ja osaaminen
•    opiskelu
•    työ ja ammatit
•    talous
•    harrastukset
•    asuminen
•    riippuvuudet
 
Aiheiden avulla kerätään tilastotietoa millaisissa asioissa asiakkaat hakeutuvat ohjaukseen. Tilastotietoa voi hyödyntää esimerkiksi asiantuntijoiden koulutustarpeiden kartoittamisessa.