Ohjaustilojen raportointi

Ohjaustilojen raportoinnista näet organisaation suljettujen ja aktiivisten ohjaustilojen määrän valittuna ajanjaksona. Ohjaustilan on täytynyt olla aktiivisena ainakin yhden päivän valittuna ajanjaksona. Lisäksi näet viestien määrän ja viestien keskiarvon kaikista ohjaustiloista. Ohjauksen pituus ilmoitetaan raportissa keskiarvona. Monialaisten ohjausten määrän näet prosenttiosuutena kaikista ohjauksista.

Asiakas voi antaa palautetta ohjauksesta asteikolla 1-4 (1= erittäin tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=tyytyväinen, 4=erittäin tyytyväinen). Nämä tiedot sekä asiakkaiden sanallisen palautteen näet raportoinnissa.

Ohjaustilojen raporttiin on kerätty myös ohjaustilojen aiheet ja asiakkaan vastaukset 3x10D elämäntilannemittarin kysymyksiin. Jos asiakas on vastannut useamman kerran elämäntilannemittarin kysymyksiin, voit arvioida onko ohjaus vaikuttanut asiakkaan elämäntilanteeseen.