Mikä Ohjaustaverkossa.fi?

Ohjaustaverkossa.fi -palvelu on verkko-ohjauksen työkalu, jolla voi toteuttaa tietoturvallisesti 

  • yksilöohjausta (yksi asiakas, yksi ohjaaja)
  • monialaista ohjausta (yksi asiakas, useita ohjaajia)  > tulossa keväällä 2021
  • ryhmäohjausta (useita asiakkaita, yksi tai useampia ohjaajia) > tulossa keväällä 2021

Olipa kyse sitten yksilöohjauksesta tai ryhmäohjauksesta, palvelussa tarvitaan aina vastuuohjaaja eli ammattilainen, joka perustaa ohjaustilan ja kutsuu asiakkaan sinne. Ohjaustilan perustajasta käytetään jatkossa nimitystä OmaOhjaaja.

Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista. Ohjaaja voi kirjautua Virtulla, jos se on hänen työnantajansa laitteissa ja ympäristöissä sallittu kirjautumistapa. Jos Virtu ei ole mahdollinen, ohjaajakin käyttää Suomi.fi -tunnistusta. 

Ohjaajan sisäänpääsy palveluun tunnistautumalla onnistuu vain, jos 

  • Ohjaajan organisaatiolla on voimassa oleva tietojenkäsittelysopimus Keski-Suomen ELYn kanssa
  • Ohjaajan organisaatio on tallennettu palveluun ohjaajan taustaorganisaatioksi ja 
  • Ohjaajalle on luotu tunnukset palveluun.

 
Asiakas pääsee sisään palveluun vain jos

  • Ohjaaja on luonut hänelle ohjaustilan ja järjestelmä lähettänyt siitä asiakkaalle sähköpostikutsun tulla ja tunnistautua palveluun

Kun kirjaudut palveluun, päädyt ensin näkymään Yleinen työjono. 

Näkymä on tarkoitettu ensimmäiseksi näkymäksi ohjausta ja neuvontaa tarjoaville organisaatioille, jotka saavat asiakkaan yhteydenotot eli palvelupyynnöt verkkolomakeyhteydenottojen kautta. Palvelua voi siis käyttää myös servicedesk-tyyppisenä palveluna asiakasneuvontaan, jos ottaa käyttöön yhteydenottolomakkeen ja vie sen oman organisaationsa verkkosivuille.