Osallistujat


Toisen asiantuntijan kutsuminen ohjaustilaan

Ohjaustilan Osallistujat-sivulla on listattu kaikki ohjaustilassa olevat henkilöt. Voit kutsua toisen asiantuntijan ohjaustilaan kohdasta Kutsu asiantuntija. Jos kutsut toisen asiantuntijan ohjaustilaan, hän pääsee ohjaustilaan vasta kun asiakas on hyväksynyt hänet ohjaustilaan. Asiakkaalle täytyy kertoa mitä toisen asiantuntijan kutsuminen ohjaustilaan tarkoittaa ja asiakas voi myöhemmin evätä kutsutun asiantuntijan pääsyn ohjaustilaan.

Ohjaustilan omistajan vaihtaminen

Vaihda omistaja -painikkeen avulla voit vaihtaa asiantuntijan kokonaan, mutta asiakkaan täytyy hyväksyä uusi asiantuntija ensin ohjaustilaan. Kun asiakas on hyväksynyt uuden asiantuntijan ohjaustilaan, uudesta asiantuntijasta tulee ohjaustilasta vastaava asiantuntija. Tämän jälkeen asiakas tai uusi vastaava asiantuntija voi poistaa entisen asiantuntijan ohjaustilasta.   

Kun uusi asiantuntija tulee ohjaustilaan, hän ei näe ohjaustilassa käytyä aikaisempaa keskustelua eikä jaettuja aineistoja. Uusi asiantuntija näkee jaetut tehtävät, mutta hän ei näe miten asiakas on tehtävät tehnyt ja miten aikaisempi asiantuntija on tehtäviä kommentoinut. Asiakas voi tallentaa ohjaustilan sisällön ja toimittaa sen esimerkiksi aineistona ohjaustilaan. Näin se on myös uuden asiantuntijan nähtävissä.

Lue lisää: Moniammatillinen ohjaus


​​​​​​​