Ota ohjaustilapohjat käyttöön

Ohjaustaverkossa.fi -palveluun on mahdollista tehdä ohjaustilapohjia. Ohjaustilapohjaan rakennetaan valmiiksi ohjauksen vaiheet ja lisätään vaiheisiin liittyvät tehtävät.  Kun asiantuntija luo asiakkaalle ohjaustilan hänellä on mahdollisuus ottaa käyttöön asiakkaan tilanteeseen sopiva, valmiiksi tehty ohjaustilapohja. Esimerkiksi jos asiakas tulee ohjaukseen työnhaun vuoksi, ohjaustilapohjaan voi kirjata valmiiksi työnhaun vaiheet ja vaiheiden sisällöt. 

Ohjauksen vaiheistaminen

Ohjauksen vaiheistaminen auttaa asiakasta jäsentämään ohjausprosessia ja tukee hänen työskentelyään. Asiantuntija voi myös muokata ohjaustilapohjaa ohjauksen edetessä tai vaiheistaa ohjausta ilman ohjaustilapohjaa. 

Työnhaun vaiheet ja ammatinvalinta -ohjaustilapohjat valmiina käyttöönne  

Ohjaustaverkossa.fi -palveluun on tehty nyt kaksi valmista ohjaustilapohjaa asiantuntijoiden käyttöön: työnhaun vaiheet ja ammatinvalinta. Kun organisaatio on ottanut käyttöön Ohjaustaverkossa.fi -palvelun, organisaation asiantuntijat voivat käyttää valmiita ohjaustilapohjia tai tehdä omaan työhönsä sopivia ohjaustilapohjia. Jaetusta ohjaustilapohjasta kannattaa tehdä itselle kopio, näin jaetun ohjaustilapohjan sisältöjä pääsee muokkaamaan omaan asiakastyöhön sopivaksi. Valmiit ohjaustilapohjat helpottavat ja nopeuttavat asiantuntijan työtä.

23.11.2022