Raportointi

Pääkäyttäjänä näet omien organisaatioidesi raportointitiedot. Saat tietoa mm. oman organisaation ohjaustilojen määrästä ja aiheista sekä käyttäjien palautteista. Raportointitiedon avulla verkkoneuvonta- ja -ohjaus tulee näkyväksi. Raportointi mahdollistaa paremmin työn seurannan, arvioinnin ja suunnittelun sekä koulutustarpeiden arvioinnin.

Raportoinnin suodattimet

Suodattimien avulla voit valita raportointijakson. Suodattimissa raportointijakson oletuksena on edelliset 30 päivää, mutta voit muuttaa raportointijakson päivämääriä. Jos toimit useamman organisaation pääkäyttäjänä voit myös suodattaa näytettäviä organisaatioita. Raportointi on jaoteltu seuraavasti: Yleiskatsaus, Ohjaustilat ja Palvelupyynnöt.