Sopimus Ohjaustaverkossa.fi-palveluun 

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu on alusta, joka on tarkoitettu organisaation ohjaus- ja neuvontapalveluiden tueksi.​ Käyttäjäorganisaatio vastaa itsenäisesti palvelussa antamastaan ohjauksesta ja neuvonnasta. ​KEHA-keskus vastaa alustan teknisestä toiminnannasta ja toimivuudesta sekä tarjoaa käyttöönottoon koulutusta verkko-oppimisalustalla.​

KEHA-keskus ja käyttäjäorganisaatio allekirjoittavat sopimuksen palvelun käytöstä  

Sopimus Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käytöstä tehdään aina käyttäjäorganisaation kanssa. Sopimuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeus tässä asiassa. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 28 artikla) mukaan henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa.  

On hyvä huomata, että Ohjaustaverkossa.fi-palvelu ei ole asiakasrekisteri. Se on asiakasvuorovaikutuksen alusta, ja siksi tarvitaan​ viranomaisen kanssa tietojenkäsittelysopimus​. 

Olenko tietojenkäsittelijä vai rekisterinpitäjä? 

KEHA-keskus toimii alustalla ainoastaan tietojenkäsittelijänä. KEHA-keskuksella saattaa olla roolissaan tekninen pääsy asiakkaan henkilötietoihin, mutta ei toimivaltaa kerätä niitä omiin tarkoituksiinsa. KEHA-keskus toimii palveluntarjoajana, mutta se ei voi toimia ohjaustilan henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä. 

Käyttäjäorganisaatio toimii rekisterinpitäjänä. Asiakkaan ohjaustilassa asiakas ja asiantuntija keskustelevat käyttäjäorganisaation toimivallan puitteissa. Asiantuntijalla on yleensä lakiin tai sopimukseen perustuva oikeus käsitellä henkilötietoja.​  

Ohjaustaverkossa.fi-palvelussa käyttäjäorganisaation tietoihin linkitetään tietosuojaseloste ja henkilötietopyyntö. Näin henkilöasiakas tietää kaiken aikaa, mikä organisaatio toimii tietojen rekisterinpitäjänä. Käyttäjäorganisaation tietosuojaselosteessa pitää olla maininta Ohjaustaverkossa.fi-palvelusta.

KEHA-keskuksen ja TEM:n tavoitteena on selvittää Ohjaustaverkossa.fi-palvelun integrointimahdollisuudet TE-palvelujen sähköisiin alustoihin sekä muihin valtionhallinnon ohjauspalvelualustoihin. Jälkimmäiseen selvitykseen osallistuu myös muita hallinnonaloja. 

Lisätietopyynnöt palvelun käyttöön liittyen voit lähettää osoitteeseen: ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi