Systeeminen verkostotyö käytössä Valkeakosken Ohjaamossa

Valkeakosken ohjaamossa on pilotoitu systeemistä verkostotyötä Ohjaustaverkossa.fi-palvelun avulla. Pilotointi toteutettiin PoVer ESR-kehittämishankkeessa 1.3.2020 - 31.12.2022.

​Ohjaamo on alle 30-vuotiaille asiakkaille tarkoitettu matalan kynnyksen maksuton palvelupiste. Ohjaamon asiakkaat, toimijat ja taustaorganisaatiot muodostavat yhdessä systeemin. Systeemisessä työskentelyssä tarkastellaan nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti ja vahvistetaan nuoren hyvinvointia, omaa osallisuutta ja toimijuutta. Eri toimijoiden ja nuoren yhteinen työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu systeemisen verkostotyön tukena

Ohjaamossa nuorelle luodaan ohjaustaverkossa.fi-palveluun oma ohjaustila. Ohjaustilassa nuori voi yhdessä asiantuntijan tai asiantuntijoiden kanssa käydä keskusteluja ja pohtia ennakkotehtäviä. Lisäksi hän voi vaikka ohjauksen aluksi ja lopuksi täyttää 3x10D elämäntilannemittarin seuraamaan omaa tilannettaan.

Nuoren kanssa yhdessä tehtävä suunnitelma kirjataan hänen ohjaustilaansa. Sieltä se löytyy helposti ja kaikki ne, joille nuori on antanut suostumuksensa päästä ohjaustilaan näkevät kirjaukset ja palvelupolun. Ohjaustilassa olevan kalenterin kautta nuori saa sähköpostiinsa vuorokautta ennen muistutuksen tulevasta tapaamisesta.

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu mahdollistaa myös etätyöskentelyn nuoren ja asiantuntijoiden kesken. Ohjaustilassa voidaan nuoren kanssa keskustella kirjoittamalla tai videoyhteyden välityksellä.

Hyödyt

Systeeminen verkostotyö ja Ohjaustaverkossa.fi-palvelu yhdessä

  • kehittävät ja vahvistavat asiakkaan osallisuutta,
  • tiivistävät yhteistyötä verkoston ja asiakkaan välillä,
  • parantavat Ohjaamon palvelun tasalaatuisuutta,
  • vähentävät päällekkäistä työtä sekä
  • helpottavat tiedonkulkua.

Lue lisää

Systeemisen verkostotyön pilotointi Ohjaamo Valkeakoskella (soteuudistus.pirkanmaa.fi)

27.1.2022