Tehtävät


Ohjaustilan Tehtävät-sivulla näet asiakkaan avoimet tehtävät ja valmiit tehtävät. Pääset lisäämään tehtäviä asiakkaalle Lisää uusi tehtävä -painikkeen avulla.  Ohjeista asiakasta tekemään tehtävät sovittuun päivämäärään mennessä ja merkitsemään tehtävät tehdyiksi. Pääset myös itse merkitsemään asiakkaan tehtävät tehdyksi.

Voit käyttää asiakkaan ohjauksessa Ohjaustaverkossa.fi-palvelun tehtäväpohjiin tallennettuja tehtäviä sellaisenaan tai muokata niitä. Sinulla on myös mahdollisuus lisätä uusia tehtäviä ja tallentaa ne tehtäväpohjiin. Pääset vastaamaan asiakkaan tehtävää koskeviin kysymyksiin ja antamaan palautetta tehtävistä. Valmiin tehtävän tai tekemättömän tehtävän voit palauttaa avoimeksi tehtäväksi ja antaa tehtävälle uuden palautuspäivämäärän.