Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Miksi ohjaustaverkossa.fi

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Yksi alusta, monta mahdollisuutta

Aidossa asiakastilanteessa tieto-, neuvonta- ja ohjausvaiheiden siirtymät ja kestot vaihtelevat. Tarpeen mukaan käyttötavan muunnos service deskin palvelupyynnöstä tietoturvalliseksi ohjaustilaksi käy napin painalluksella.

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.

Ei vaadi vahvaa tunnistautumista

  •  
  • Kertaluontoinen asiakkuus

  • Tieto- tai neuvontapyyntö

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Vahva tunnistautuminen kirjauduttaessa ohjaustilaan

  • Ohjaustila tietoturvallisena tilana henkilötietojen jakamista vaativassa asiakastilanteessa

  • Pitempikestoinen asiakkuus ohjaustilassa

  •  

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.

Ohjaustaverkossa.fin käyttöönotto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Ohjaustaverkossa.fi-palvelun strategisesta ohjauksesta ja KEHA-keskus palvelun kehittämisestä ja käytön edistämisestä. Julkinen organisaatio saa palvelun käyttöönsä tekemällä sopimuksen KEHA-keskuksen kanssa. Tällä hetkellä sopimuksia on muun muassa kaikkien TE-toimistojen sekä useiden kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Palvelun käyttö on maksutonta niin organisaatiolle kuin asiakkaille. Organisaatio vastaa Ohjaustaverkossa.fi palvelun kautta antamastaan neuvonnasta ja ohjauksesta.

Alta löydät Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käyttöönottoon liittyvät askeleet.

Osoitteemme on:

ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi

Otamme KEHA-keskuksesta sinuun yhteyttä ja sovimme kanssasi tapaamisen.

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu on asiakasvuorovaikutuksen alusta, siksi tarvitaan
tietojenkäsittelysopimus. Sopimus tehdään tietojenkäsittelijän eli KEHA-keskuksen kanssa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 28 artikla) mukaan henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa.

Pääkäyttäjä huolehtii jatkossa organisaatioidesi käyttäjien tunnusten hallinnoinnista. Tunnus luodaan uusille henkilöille vain kerran.

Palvelu käyttää vahvaa tunnistusta, joten työlästä salasanahallinnointia ei tarvita.

Ohjaustaverkossa.fin käyttö on helppoa. Ennen aloittamista on kuitenkin hyvä käydä läpi palvelun toiminnot.

Voimme sopia yhdessä koulutuksen toteuttamistavoista.

Tule mukaan kasvavaan verkostoomme!

Käytämme Ohjaustaverkossa.fi-palvelua osana ohjaus- ja neuvontatyötämme.

TE-palvelut - AN-tjänster
Ohjaamot.fi
Vaasan kaupunki (vaasa.fi)