Hyppää sisältöön

Tietoa palvelusta

Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Miksi ohjaustaverkossa.fi

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Yksi alusta, monta mahdollisuutta

Aidossa asiakastilanteessa tieto-, neuvonta- ja ohjausvaiheiden siirtymät ja kestot vaihtelevat. Tarpeen mukaan käyttötavan muunnos service deskin palvelupyynnöstä tietoturvalliseksi ohjaustilaksi käy napin painalluksella.

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.

Ei vaadi vahvaa tunnistautumista

 •  
 • Kertaluontoinen asiakkuus

 • Tieto- tai neuvontapyyntö

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Vahva tunnistautuminen kirjauduttaessa ohjaustilaan

 • Ohjaustila tietoturvallisena tilana henkilötietojen jakamista vaativassa asiakastilanteessa

 • Pitempikestoinen asiakkuus ohjaustilassa

 •  

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.


Monialaisen ohjauksen ratkaisu sinunkin organisaatioosi

Ohjaustaverkossa.fi on GDPR-yhteensopiva verkko-ohjauksen ja moniammatillisen asiakastyön ratkaisu. Se on kehitetty ESR-rahoituksella vuosina 2015-2021, ja sen käyttäminen on maksutonta. Se ei kuitenkaan ole tarkoitettu asiakkaiden itseohjautuvaan käyttöön. Se on asiakasvuorovaikutuksen työkalu ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijoille. Palvelussa tarvitaan aina vastuuohjaaja eli asiantuntija, joka perustaa ohjaustilan ja kutsuu asiakkaan sinne.

Käyttöönottoon ei tarvita IT-projektia. Riittää, kun organisaatio tekee sopimuksen palvelun tietojenkäsittelijän eli Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Tuemme, autamme ja koulutamme käyttöönotossa.

Mistä monialaisen asiakastyön tietoturvallinen digiväline?
Tutustu

Ohjaustaverkossa.fi-palveluun.

Perehdy

tietosuojakysymyksiin.

Tutustu

dokumentteihin ja sopimuksiin.

 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
Koulutetaan

pääkäyttäjät ja perehdyttäjät.

Ota talteen

monialaisen ohjauksen vaikutusten arviointi / riskiarviointi.

Päivitä

tietosuojaseloste ja nimeä organisaatiossasi yhteyshenkilö, sekä pääkäyttäjät.

Ota yhteyttä

ja tee sopimus Keski-Suomen ELYn kanssa.

 • Mistä monialaisen asiakastyön tietoturvallinen digiväline?
 • Tutustu

  Ohjaustaverkossa.fi-palveluun.

 • Perehdy

  tietosuojakysymyksiin.

 • Tutustu

  dokumentteihin ja sopimuksiin.

 • Ota yhteyttä

  ja tee sopimus Keski-Suomen ELYn kanssa.

 • Päivitä

  tietosuojaseloste ja nimeä organisaatiossasi yhteyshenkilö, sekä pääkäyttäjät.

 • Ota talteen

  monialaisen ohjauksen vaikutusten arviointi / riskiarviointi.

 • Koulutetaan

  pääkäyttäjät ja perehdyttäjät.

Palvelun mahdollistavat

Ohjaustaverkossa.fi -palvelua kehittävät yhteistyössä seuraavat tahot: