Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Neuvonta- ja ohjaustyön tueksi

Helppokäyttöinen ja tietoturvallinen verkko-ohjausalusta vaikuttaviin asiakaskohtaamisiin.

Miksi ohjaustaverkossa.fi

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Tietoturvallinen

Ohjaustila on aina asiakaskohtainen. Vahva tunnistautuminen varmistaa yksityisyyden suojan. Tietosuojan GDPR-yhteensopivuudesta on jo huolehdittu, kun saat palvelun käyttöösi.

Helppokäyttöinen

Ohjaustila mahdollistaa keskustelut, videopuhelut, asiakaspalautteen sekä 3X10D-elämäntilannekyselyn. Voit käyttää ohjauksessa haluamiasi lisämateriaaleja tehtävinä ja aineistoina.

Ohjaus yhdessä paikassa

Kun asiakas on itse aktiivinen, on hän usein myös sitoutuneempi omaan ohjausprosessiinsa. Asiakas löytää kaiken yhdestä paikasta - keskustelut, linkit, yhteenvedot, tehtävät.

Palvelee myös mobiilisti

Ohjaustila skaalautuu hyvin älypuhelimeen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Osalle asiakkaista mobiili on ainoa vaihtoehto.

Mahdollistaa monialaisuuden

Yhteistyötä yli organisaatio- ja ammattirajojen. Tutkitusti vaikuttavaa asiakastyötä GDPR-yhteensopivuus sisäänrakennettuna.

Toimii neuvonnan service deskinä

Yksi työkalu, monta mahdollisuutta. Toistuvissa asiakaskysymyksissä voit hyödyntää valmisvastauksia ja aiheittaista luokittelua. Siirtymä palvelupyynnöstä ohjaustilaksi pitempikestoista asiakasprosessia varten käy napin painalluksella.

Palvelee tiedolla johtamista

Yli 40 eri datapistettä, joista saat raportteja työkalun todellisesta käytöstä asiakasvuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusdatan lisäksi saatavana raportit asiakaspalautteista sekä asiakasvastauksista vaikuttavuuskyselyyn (=3X10D-elämäntilannemittari).

Yksi alusta, monta mahdollisuutta

Aidossa asiakastilanteessa tieto-, neuvonta- ja ohjausvaiheiden siirtymät ja kestot vaihtelevat. Tarpeen mukaan käyttötavan muunnos service deskin palvelupyynnöstä tietoturvalliseksi ohjaustilaksi käy napin painalluksella.

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.

Ei vaadi vahvaa tunnistautumista

  •  
  • Kertaluontoinen asiakkuus

  • Tieto- tai neuvontapyyntö

Asiakkaan yhteydenottoon vastataan työjononäkymässä. Kertaluonteisissa palvelupyynnöissä voit hyödyntää valmisvastauksia.

Vahva tunnistautuminen kirjauduttaessa ohjaustilaan

  • Ohjaustila tietoturvallisena tilana henkilötietojen jakamista vaativassa asiakastilanteessa

  • Pitempikestoinen asiakkuus ohjaustilassa

  •  

Pitempikestoisessa asiakkuudessa voit hyödyntää tehtäväpohjia, aineistoja tai aiemmin tallennettua ohjaustilapohjaa.

Sopimus Ohjaustaverkossa.fi-palveluun 

Ohjaustaverkossa.fi-palvelu on alusta, joka on tarkoitettu organisaation ohjaus- ja neuvontapalveluiden tueksi.​ Käyttäjäorganisaatio vastaa itsenäisesti palvelussa antamastaan ohjauksesta ja neuvonnasta. ​KEHA-keskus vastaa alustan teknisestä toiminnannasta ja toimivuudesta sekä tarjoaa käyttöönottoon koulutusta verkko-oppimisalustalla.​

KEHA-keskus ja käyttäjäorganisaatio allekirjoittavat sopimuksen palvelun käytöstä  

Sopimus Ohjaustaverkossa.fi-palvelun käytöstä tehdään aina käyttäjäorganisaation kanssa. Sopimuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeus tässä asiassa. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 28 artikla) mukaan henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa.  

On hyvä huomata, että Ohjaustaverkossa.fi-palvelu ei ole asiakasrekisteri. Se on asiakasvuorovaikutuksen alusta, ja siksi tarvitaan​ viranomaisen kanssa tietojenkäsittelysopimus​. 

Olenko tietojenkäsittelijä vai rekisterinpitäjä? 

KEHA-keskus toimii alustalla ainoastaan tietojenkäsittelijänä. KEHA-keskuksella saattaa olla roolissaan tekninen pääsy asiakkaan henkilötietoihin, mutta ei toimivaltaa kerätä niitä omiin tarkoituksiinsa. KEHA-keskus toimii palveluntarjoajana, mutta se ei voi toimia ohjaustilan henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä. 

Käyttäjäorganisaatio toimii rekisterinpitäjänä. Asiakkaan ohjaustilassa asiakas ja asiantuntija keskustelevat käyttäjäorganisaation toimivallan puitteissa. Asiantuntijalla on yleensä lakiin tai sopimukseen perustuva oikeus käsitellä henkilötietoja.​  

Ohjaustaverkossa.fi-palvelussa käyttäjäorganisaation tietoihin linkitetään tietosuojaseloste ja henkilötietopyyntö. Näin henkilöasiakas tietää kaiken aikaa, mikä organisaatio toimii tietojen rekisterinpitäjänä. Käyttäjäorganisaation tietosuojaselosteessa pitää olla maininta Ohjaustaverkossa.fi-palvelusta.

KEHA-keskuksen ja TEM:n tavoitteena on selvittää Ohjaustaverkossa.fi-palvelun integrointimahdollisuudet TE-palvelujen sähköisiin alustoihin sekä muihin valtionhallinnon ohjauspalvelualustoihin. Jälkimmäiseen selvitykseen osallistuu myös muita hallinnonaloja. 

Lisätietopyynnöt palvelun käyttöön liittyen voit lähettää osoitteeseen: ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi

Tule mukaan kasvavaan verkostoomme!

Käytämme Ohjaustaverkossa.fi-palvelua osana ohjaus- ja neuvontatyötämme.

TE-palvelut - AN-tjänster
Ohjaamot.fi
Vaasan kaupunki (vaasa.fi)