Tietosuoja

Tällä sivulla oleva rekisteriseloste käsittää vain ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (jäljempänä KEHA-keskus) roolin käsittelijänä, joka käsittelee ohjaustilan henkilötietoja käyttäjäorganisaation puolesta ilman oikeutta käyttää Henkilötietoja sellaisenaan omiin tarkoituksiinsa.
Käsittelijänä KEHA-keskus ylläpitää, kehittää ja tarjoaa ohjaustaverkossa.fi palvelua käyttäjäorganisaatioille.
"GDPR 4.1.(8) artiklan mukaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka Käsittelee Henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun. Käsittelijöiden tyypillistä toimintaa on IT-ratkaisujen, kuten ohjaustaverkossa.fi palvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja tarjoaminen. Tässä yhteydessä Käsittelijä voi saada pääsyn Rekisterinpitäjän Henkilötietoihin esimerkiksi teknisen vian korjaamisen yhteydessä.”
Ohjaustilojen sisältöjen ja siihen liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on aina ohjaustilan perustaneen ammattilaisen taustaorganisaatio. Esim. TE-asiantuntijan taustaorganisaatio on asiantuntijan oma TE-toimisto. Ja siksi ohjaustilan, henkilötietojen ja niiden käsittelyn tarkemmat kuvaukset löytyvät taustaorganisaatioiden tietosuojaselosteista. Myös henkilötietopyyntö pitää kohdistaa ohjausta antavan ammattilaisen taustaorganisaatioon.

Voit yrittää kirjautua sisään ohjaustaverkossa.fi palveluun, jos pääset palveluun sisälle näet ensimmäisenä aktiiviset, suljetut ja arkistoidut ohjaustilasi. Jokaisen ohjaustilan yhteydessä näet myös kyseisen ohjaustilan rekisterinpitäjän ja linkin tietosuojaselosteisiin.

Jos et pääse kirjautumaan sisään palveluun sisälle, niin joko sinulle ei ole koskaan perustettu ohjaustilaa tai viimeisestä sisään kirjautumisesta ja tunnistautumisesta on yli viisitoistakuukautta (15kk) aikaa ja ohjaustilasi ja kaikki tietosi ohjaustaverkossa.fi palvelusta on poistettu. Tämä tapahtuu automaattisesti.

Sisään kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen näet ”omat ohjaustilasi”. Ohjaustilat on jaettu aktiiviset, suljetut ja arkistoituihin ohjaustiloihin. Jokaisen ohjaustilan kohdalla on ”omaohjaaja”, joka on perustanut kyseisen ohjaustilan. Ohjaajan tietojen yhteydessä on linkki ohjaajan taustaorganisaation tietosuojaselosteisiin. Tietosuojaselosteessa kerrotaan mm. tietojen keräämisestä, käsittelystä ja tietojen säilytysajoista ohjaustaverkossa.fi palvelun osalta.

KUVA TULOSSA

Sisään kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen löydät oikeasta ylänurkasta nimesi alta pudotusvalikon ja sieltä kohdan ”omat tiedot”. Omista tiedoistasi löydät ”lataa omat tiedot” napin. Painamalla nappia saat ladattua omat tietosi koneluettavassa muodossa (pdf). Ladattu tiedosto sisältää sekä sisään kirjautumiseen liittyvät tiedot, että kaikkien ohjaustilojesi sisällöt.

Ohjaustilan sisältö on osa henkilötietojasi. Halutessasi oikaista tietojasi sinun tulee olla yhteydessä Ohjaustilan sisällön ja muiden henkilötietojesi rekisterinpitäjään.

Sisään kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen näet ”omat ohjaustilasi”. Ohjaustilat on jaettu aktiiviset, suljetut ja arkistoituihin ohjaustiloihin. Jokaisen ohjaustilan kohdalla on ”oma ohjaaja”, joka on perustanut kyseisen ohjaustilan. Ohjaajan tietojen yhteydessä on linkki ohjaajan taustaorganisaation tietosuojaselosteisiin. Yleensä tietosuojaselosteessa kerrotaan rekisterinpitäjän yhteystiedot tai miten tehdään henkilötietopyyntö.

Sisään kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen löydät oikeasta ylänurkasta nimesi alta pudotusvalikon ja sieltä kohdan ”omat tiedot”. Omista tiedoistasi löydät ”Poista kaikki omat tiedot” napin. Painamalla nappia kirjaudut automaattisesti ulos, ohjaudut ohjaustaverkossa.fi etusivulle ja kaikki tietosi on poistettu Ohjaustaverkossa.fi palvelusta.Tämän jälkeen sisään kirjautumisessa sinua ei enää tunnisteta, etkä pääse palveluun sisälle.

Ohjaustaverkossa.fi palveluntarjoajan ja kehittäjän tietosuojaseloste

Päivitetty: 2.3.2022

 1. Rekisterin nimi

  Verkko-ohjauspalvelu ohjaustaverkossa.fi käyttäjäorganisaatiorekisteri

 2. Rekisterinpitäjä

  KEHA-keskus
  PL 1000,
  50101 Mikkeli
  puh. 0295 020 000
  kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
 3. Yhteyshenkilö palvelua ja rekisteriä koskevissa asioissa

  Ville Rötkö
  ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi
 4. Tietosuojavastaava

  Mia Niskanen
  tietosuoja.keha@ely-keskus.fi
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

  Käsittelyn tarkoituksena on ohjaustaverkossa.fi- palvelun yleinen toimivuus, kehittäminen ja tarjoaminen, käyttäjäorganisaatioille. Ohjaustaverkossa.fi on alusta, joka on suunniteltu käyttäjäorganisaatioiden (palvelun sisällä ”taustaorganisaatio”) neuvonta- ja ohjauspalveluiden tueksi.

  Rekisterinpitäjä voi kerätä palautetta palvelun käytöstä ja tietoja käytetään palvelun kehittämiseen. Palautetta kerätään anonyymisti verkkolomakkeella.

 6. Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • käyttäjäorganisaatio (palvelun sisällä ”taustaorganisaatio”)
  • rooli käyttäjäorganisaatiossa
  • sähköposti ja muu mahdollinen yhteystieto
  • käyttäjätunnus ja muut käyttäjätiedot

  Lisäksi palvelusta kerätään teknisiä tietoja, kuten lokitietoja.

  • palvelusta annettu palaute
  • nimi (jos palaute annettu nimellä)
  • rooli käyttäjäorganisaatiossa (jos annettu)
  • yhteystiedot, kuten sähköposti (jos annettu)
 7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Käyttäjäorganisaatioiden lähettämät asiakirjat ja tiedot. Asiakkailta saadut palautteet.

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa Vismalle ja muille viranomaisille lain salliessa tai velvoittaessa.

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa Vismalle, viranomaisille, kuten ministeriölle ja käyttäjäorganisaatioille anonymisoituna, sekä muille viranomaisille lain salliessa tai velvoittaessa.

 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 10. Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Pääsääntöisesti tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjäorganisaatio käyttää palvelua tai henkilö toimii yhteyshenkilön roolissa.

  Palvelusta annettu palaute anonymisoidaan viimeistään vuoden kuluttua palautteen antamisesta.

 11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  KEHA-keskus huomioi tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. KEHA-keskus käsittelee henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Pääsy henkilötietoihin on rajattu niihin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve saada pääsy. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Käyttöä valvotaan lokituksin.

 12. Oikeus saada pääsy tietoihin

  EU 2016/679:n 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

  Pyynnön voi esittää sähköpostilla osoitteeseen ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi, otsikolla ”ammattilaisen tietopyyntö”.

 13. Korjausoikeus

  EU 2016/679:n 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

  Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Pyynnön voi esittää sähköpostilla osoitteeseen ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi, otsikolla ”ammattilaisen tietopyyntö”.

 14. Oikeus tietojen poistamiseen

  EU 2016/679:n 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista.

  Pyynnön voi esittää sähköpostilla osoitteeseen ohjaustaverkossa@ely-keskus.fi, otsikolla ”ammattilaisen tietopyyntö”.

 15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  EU 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.